Project Description

In 2006 werd de IKO Foundation door componist Dave Mac Donald gevraagd eindverantwoordelijkheid te dragen voor de realisering van het door hem geïnitieerde project. Een lange ontwikkelingsweg werd ingezet, op zoek naar vormgeving, partners, medewerkers en financiers.

Het project behelst het toegankelijk maken van de poëzie van drie roemrijke dichters Dobru (R. Raveles) Trefossa (Henny de Ziel) en Shrinivasi (Martinus Lutchman) voor een breed publiek, door vervaardiging van een DVD met daarop een registratie van een 15-tal door Dave MacDonald tot muziekcomposities verwerkte gedichten alsmede de vervaardiging van een Boekwerk met gedichten, achtergrondinformatie over de dichters en het project.

De muzikale composities worden vertolkt door een unieke, zeer diverse, groep artiesten. Het resulterend eindproduct – een DVD-in-BOEK is geschikt voor een algemeen publiek. Om de DVD-in-BOEK geschikt te maken voor een curriculum en lesprogramma’s, wordt deze speciaal voor het onderwijs voorzien van een separate Lesbrief.

Voor Suriname is het plan ontwikkeld om niet alleen zoveel mogelijk scholen in staat te stellen het lesprogramma te verzorgen, maar ook door middel van kennisoverdrachtworkshops door IKO docenten en musici uit Nederland, docenten lokaal te voorzien van handvatten bij het verzorgen van het lesprogramma. Ook zullen lokaal optredens worden verzorgd.

De uitvoering en productie in Suriname wordt gecoördineerd door IKO SA in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Het “Silence” project ademt het voor IKO kenmerkende crossover concept, waarbij verschillende disciplines (kunst, poëzie, literatuur, muziek) worden gecombineerd en vormgegeven door een diverse mix van personen (verschillend in etniciteit, cultuur, gender. leeftijd etc.).